نظر جناب آقای جمال پور درباره کارگاه استادی سخن

نظر جناب آقای ناصر المعمار درباره کارگاه استادی سخن

نظر سرکار خانم رضایی آرام درباره کارگاه استادی سخن

نظر جناب آقای احمدی درباره کارگاه استادی سخن

نظر جناب آقای کهوند درباره کارگاه استادی سخن

 

 

 

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

از ارسال شما متشکریم!