مبانی نظری

این فایل ها فقط و فقط به جهت یاری رساندن به پژوهشگرانی است که قصد دارند، مبانی نظری و یا ادبیات تحقیق خود را تقویت بخشیده و آن را در اسرع وقت انجام دهند و بنابراین شرکت آرمان پژوهان هیچ مسئولیتی در قبال سوء استفاده بعضی اشخاص از این فایل ها را به عهده نمی گیرد.
به جهت اطمینان از اصالت متون ادبیات پژوهش با قالب ورد (WORD)، اصل مقالات به صورت فایل پی دی اف (PDF) نیز موجود می باشند.
به استفاده کننده از این مطالب پیشنهاد می شود که بنا بر خواسته خود، نحوه قرارگیری مطالب را تنظیم کنند.
هزینه دریافتی تنها شامل جستجو مطالب مشابه در زمینه ای خاص و نیز تایپ آنها می باشد و اصل مقالات دربرگیرنده هزینه ای نمی باشد، بنابراین قرارگیری اصل مقالات به جهت اطمینان از اصالت متون و نیز رفرنس دهی فرد استفاده کننده از اصل مقالات در پژوهش خود می باشد.
 • آموزش مجازی

  6,450 تومان 4,650 تومان
 • ابعاد برند

  9,000 تومان 7,000 تومان
 • اعتماد و مشارکت عمومی

  اعتماد و مشارکت عمومی


  •  نوع فایل ها: WORD و PDF
  • تعداد صفحات ورد: 51 صفحه
  • قیمت:7650 تومان
  • قیمت با تخفیف: 5650 تومان
  • منبع: دارد.

  تیترهای مطالب اعتماد و مشارکت عمومی در فایل های WORD

  اعتماد عمومی

  ابعاد اعتماد عمومی

  مشارکت عمومی

  مفهوم سازی مشارکت عمومی در تحقیق حاضر

  رابطه بین پاسخگویی عمومی، مشارکت عمومی و اعتماد عمومی

  پاسخ گویی و مشارکت عمومی

  اعتماد عمومی و مشارکت عمومی

  نقش میانجی اعتماد عمومی و مشارکت عمومی

  تعریف اعتماد عمومی

  دلایل عمومی افول اعتماد عمومی

  اعتماد کارکردی و غیرکارکردی

  انواع اعتماد عمومی

  شیوه های اعتمادسازی

  راه کارهای بهبود اعتماد عمومی

  نکاتی پیرامون اعتمادسازی مدیران و شهروندان

  وسعت دامنه مشارکت

  مشارکت واقعی

  انگیزه برای مشارکت

  پیامدهای مشارکت

  مشارکت مطلوب

  دو نمونه از مشارکت فراگیر

  همبستگی ملّی

  انواع وفاق

  عوامل تأثیرگذار در وحدت

  عوامل مخرب در وحدت

  خاستگاه اجتماعی مشارکت

  انسجام و همبستگی اجتماعی شرط لازم برای مشارکت

  عوامل مشارکت سیاسی و اجتماعی

  راهکارهای افزایش همبستگی اجتماعی و مشارکت عمومی

  آثار و پیامدهای همبستگی اجتماعی و همبستگی عمومی

   

  نکات مهم:

  1- این فایل ها فقط و فقط به جهت یاری رساندن به پژوهشگرانی است که قصد دارند، مبانی نظری و یا ادبیات تحقیق خود را تقویت بخشیده و آن را در اسرع وقت انجام دهند و بنابراین شرکت آرمان پژوهان هیچ مسئولیتی در قبال سوء استفاده بعضی اشخاص از این فایل ها را به عهده نمی گیرد.

  2- به جهت اطمینان از اصالت متون ادبیات پژوهش با قالب ورد (WORD)، اصل مقالات به صورت فایل پی دی اف (PDF) نیز موجود می باشند.

  3- به استفاده کننده از این مطالب پیشنهاد می شود که بنا بر خواسته خود، نحوه قرارگیری مطالب را تنظیم کنند.

  4- هزینه دریافتی تنها شامل جستجو مطالب مشابه در زمینه ای خاص و نیز تایپ آنها می باشد و اصل مقالات دربرگیرنده هزینه ای نمی باشد، بنابراین قرارگیری اصل مقالات به جهت اطمینان از اصالت متون و نیز رفرنس دهی فرد استفاده کننده از اصل مقالات در پژوهش خود می باشد.

   

  7,650 تومان 5,650 تومان
 • عجین شدن با شغل

  4,350 تومان 3,350 تومان
 • مبانی نظری اجحاف در سازمان

  مبانی نظری اجحاف در سازمان


  •  نوع فایل ها: WORD و PDF
  • تعداد صفحات ورد: 41 صفحه
  • قیمت:6150 تومان
  • قیمت با تخفیف: 4150 تومان
  • منبع: دارد.

  تیترهای مطالب مبانی نظریاجحاف در سازمان

  انصاف و اجحاف

  انواع احساس اجحاف

  فرهنگ و احساس انصاف و اجحاف

  زمینه فرهنگی کار در ایران

  عناصر زمینه فرهنگی

  فراگیری احساس اجحاف

  زمینه های غیرعمدی و ناخواسته احساس اجحاف

  وعده های مسئولان و مسئله احساس اجحاف

  اهمیت قانون و قانون مداری

  اجحاف در محیط کار

  عوامل به وجود آورنده اجحاف در محیط کار

  پیشگیری از بروز اجحاف در محیط کار

  احساس اجحاف

  مبانی نظری و پیشینه پژوهش

  نکات مهم:

  مبانی نظری اجحاف در سازمان

  1- این فایل ها فقط و فقط به جهت یاری رساندن به پژوهشگرانی است که قصد دارند، مبانی نظری و یا ادبیات تحقیق خود را تقویت بخشیده و آن را در اسرع وقت انجام دهند و بنابراین شرکت آرمان پژوهان هیچ مسئولیتی در قبال سوء استفاده بعضی اشخاص از این فایل ها را به عهده نمی گیرد.

  2- به جهت اطمینان از اصالت متون ادبیات پژوهش با قالب ورد (WORD)، اصل مقالات به صورت فایل پی دی اف (PDF) نیز موجود می باشند.

  3- به استفاده کننده از این مطالب پیشنهاد می شود که بنا بر خواسته خود، نحوه قرارگیری مطالب را تنظیم کنند.

  4- هزینه دریافتی تنها شامل جستجو مطالب مشابه در زمینه ای خاص و نیز تایپ آنها می باشد و اصل مقالات دربرگیرنده هزینه ای نمی باشد، بنابراین قرارگیری اصل مقالات به جهت اطمینان از اصالت متون و نیز رفرنس دهی فرد استفاده کننده از اصل مقالات در پژوهش خود می باشد.

   

  6,150 تومان 4,150 تومان
 • مبانی نظری اختلالات روانی در بین زندانیان

  مبانی نظری اختلالات روانی در بین زندانیان


  •  نوع فایل ها: WORD و PDF
  • تعداد صفحات ورد: 28 صفحه
  • قیمت:4200 تومان
  • قیمت با تخفیف: 3200 تومان
  • منبع: دارد.

  تیترهای مطالب مبانی نظری اختلالات روانی در بین زندانیان در فایل های WORD

  پیشینه پژوهش

  فراوانی اختلالات روانی در مجرمان قتل عمد

  سبب شناسی بیماری های روانی

  نکات مهم:

  مبانی نظری اختلالات روانی در بین زندانیان

  1- این فایل ها فقط و فقط به جهت یاری رساندن به پژوهشگرانی است که قصد دارند، مبانی نظری و یا ادبیات تحقیق خود را تقویت بخشیده و آن را در اسرع وقت انجام دهند و بنابراین شرکت آرمان پژوهان هیچ مسئولیتی در قبال سوء استفاده بعضی اشخاص از این فایل ها را به عهده نمی گیرد.

  2- به جهت اطمینان از اصالت متون ادبیات پژوهش با قالب ورد (WORD)، اصل مقالات به صورت فایل پی دی اف (PDF) نیز موجود می باشند.

  3- به استفاده کننده از این مطالب پیشنهاد می شود که بنا بر خواسته خود، نحوه قرارگیری مطالب را تنظیم کنند.

  4- هزینه دریافتی تنها شامل جستجو مطالب مشابه در زمینه ای خاص و نیز تایپ آنها می باشد و اصل مقالات دربرگیرنده هزینه ای نمی باشد، بنابراین قرارگیری اصل مقالات به جهت اطمینان از اصالت متون و نیز رفرنس دهی فرد استفاده کننده از اصل مقالات در پژوهش خود می باشد.

  4,200 تومان 3,200 تومان
 • مبانی نظری تعهد حرفه ای

  مبانی نظری تعهد حرفه ای


  •  نوع فایل ها: WORD و PDF
  • تعداد صفحات ورد: 18 صفحه
  • قیمت:2700 تومان
  • قیمت با تخفیف: 2000 تومان
  • منبع: دارد.

  مبانی نظری تعهد حرفه ای در فایل های WORD

  پیشینه موضوع و ادبیات آن

  تعهد حرفه ای و رضایت شغلی

  نکات مهم:

  مبانی نظری تعهد حرفه ای

  1- این فایل ها فقط و فقط به جهت یاری رساندن به پژوهشگرانی است که قصد دارند، مبانی نظری و یا ادبیات تحقیق خود را تقویت بخشیده و آن را در اسرع وقت انجام دهند و بنابراین شرکت آرمان پژوهان هیچ مسئولیتی در قبال سوء استفاده بعضی اشخاص از این فایل ها را به عهده نمی گیرد.

  2- به جهت اطمینان از اصالت متون ادبیات پژوهش با قالب ورد (WORD)، اصل مقالات به صورت فایل پی دی اف (PDF) نیز موجود می باشند.

  3- به استفاده کننده از این مطالب پیشنهاد می شود که بنا بر خواسته خود، نحوه قرارگیری مطالب را تنظیم کنند.

  4- هزینه دریافتی تنها شامل جستجو مطالب مشابه در زمینه ای خاص و نیز تایپ آنها می باشد و اصل مقالات دربرگیرنده هزینه ای نمی باشد، بنابراین قرارگیری اصل مقالات به جهت اطمینان از اصالت متون و نیز رفرنس دهی فرد استفاده کننده از اصل مقالات در پژوهش خود می باشد.

  2,700 تومان 2,000 تومان