خدمات تخصصی

نرم افزار های آماری

لیزرل

لیزل Lisrel مخفف linear structural relation است. نرم افزار تحلیل آماری لیزرل LISREL جهت محاسبات تحلیل عامل و مدل معادلات ساختاری و به منظور تست کردن روایی پرسشنامه از سوی شرکت بین المللی نرم افزار…

اطلاعات بیشتر

با خلق نرم‌افزار تحلیل آماری Statistical Analysis Software) SAS ) وبا توسعه آن توسط گودنایت و بار به همراه دو شریک دیگر جان سال و جین هلوگ در سال ۱۹۷۶ ،موسسه ساس که در حال حاضر بزرگ‌ترین شرکت …

اطلاعات بیشتر

قبل از پیدایش R زبان آماری S وجود داشت که بعد نسخه تجاری آن یعنی S PLUS منتشر شد اما به دلیل گران بودن این نرم افزار دو آمار دان نیوزلندی به نامهای Ross Ihaka و Robert Gentleman از دانشگاه Auckland …

اطلاعات بیشتر

آرمان پژوهان

 SPSS بسته نرم افزاری (Statistical Package for Social Science ) که درابتدا به عنوان نرم افزار آماری برای علوم اجتماعی منصوب بود و در حال حاضر به نرم افزار تحلیل PASW (Predictive Analytics SoftWare ) منسوب است …

اطلاعات بیشتر

اموس

AMOS مخفف عبارات Analysis of moment structures می باشد. Amos را می توان یکی از موفق ترین نرم افزارهای کامپیوتری دانست که به طور خاص برای مدل سازی معادله ساختاری طراحی شده اند...

اطلاعات بیشتر

نرم افزار NCSS یکی دیگر از نرم افزارهای آماری میباشد،که امکانات کامل و جامعی را در اختیار شما قرار می دهد تا به بهترین شکل داده های خود را تحلیل نمایید.در انجام این کارها می توانید از بیش از ۲۰۰ ابزار گرافیکی…

اطلاعات بیشتر

در سال ۱۹۷۲ میلادی ریان Barbara F. Ryan، توماس ریان Thomas A. Ryan و برایان ال جونیور Brian L. Joiner، سه تن از محققین دانشگاه ایالتی پنسیلوانیا (Pennsylvania State University) موفق شدندنسخه ساده شده ای …

اطلاعات بیشتر

نرم افزار Eviews یکی از نرم افزارهای تخصصی در زمینه بکارگیری روش های اقتصاد سنجی، بویژه روش های جدید آن می باشد. نسخه اولیه این نرم افزار توسط بانک جهانی در سال ۱۹۹۴ برای انجام تحلیل های اقتصاد سنجی…

اطلاعات بیشتر