خدمات اشخاص حقیقی

خدمات اشخاص حقیقی

 • تجزیه و تحلیل پیشرفته مسائل آماری با نرم افزارهای مرتبط : SPSS,Lisel,PLS,AMOS,TOPSIS,,Expert Choice,,Eviews,SAS,AHP
 • مشاوره و ارائه موضوعات جدید و همسو با نیازهای محقق در زمینه رساله، پایان نامه و طرح های پژوهشی
 • ارائه پیشنهادهای پژوهشی و پروپوزوال در زمینه طرح های پژوهشی
 • طرح های ابزار سنجش و پرسشنامه، در راستای هدف های پژوهشی
 • مشاوره و چاپ مقالات در همایش ها، کنفرانس ها، جشنواره ها و کنگره های داخلی و خارجی مورد حمایت سایت های SID و CIVILICA
 • مشاوره و چاپ مقالات در مجلات علمی – پژوهشی و علمی – تخصصی و داخلی و خارجی مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
 • مشاوره و چاپ مقالات در مجلات Scopus  و ISC ، ISI مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
 • مشاوره و چاپ کتاب فارسی از پایان نامه ها و تحقیقات علمی فارسی
 • مشاوره و چاپ کتاب انگلیسی از پایان نامه هاو تحقیقات علمی فارسی و نمایه در سایت Amazon
 • طراحی اسلایدهای جلسه دفاع با نرم افزارهای Prezi, Power Point
 • آموزش کامل مسائل آماری مرتبط با طرح پژوهشی به منظور حمایت از پژوهشگر در جلسه دفاع

 

جهت دریافت فایل هدیه خود روی لینک زیر کلیک نمائید