خدمات اشخاص حقوقی

خدمات اشخاص حقوق

خدمات اشخاص حقوقی

خدمات اشخاص حقوقی

 • عارضه یابی و همکاری با سازمان ها، ادارات، شرکت ها و کارخانجات به منظور مطابقت با بازار رقابتی و رفع موانع تعالی و پیشرفت سازمانی با بهره گیری از تحلیل های کمی و کیفی
 • مشاوره و اجرای طرح های پژوهشی و آماری سازمان ها، ادارات، شرکت ها و کارخانجات
 • افزایش کیفیت تصمیم گیری های مدیران از طریق فرایند تصمیم گیری چند معیاره با کمک نرم افزارهای آماری مرتبط AHP,Expert Choice,TOPSIS
 • سرشماری، جمع آوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل پیشرفته مسائل آماری با نرم افزارهای مرتبط: SPSS,Lisel,PLS,AMOS,Eviews,SAS,Endnote
 • تجزیه و تحلیل اطلاعات و داده های مراکز پزشکی، درمانی مشاوره ای و آزمایشگاهی در راستای ارتقای سلامت جامعه
 • سنجش توان رقابتی، مزیت رقابتی افزایش فروش سودآوری، مدیریت ارتباط با مشتری، جایگاه برند و تبلیغات شرکت ها و کارخانجات
 • ارتقای سطح میان سازمانی و مدیریت از طریق تجزیه و تحلیل شرایط فعلی و ارائه راهکارهای علمی منطبق با نیاز سازمان
 • توانمندسازی مدیران در سطوح فردی، گروهی و سازمانی به منظور مدیریت رفتار کارکنان
 • رواشناسی سازمان ها با بهره گیری از بهترین و جدیدترین ابزارهای سنجش و فرایندهای تحلیل آماری
 • تجزیه و تحلیل طراحی و توسعه شغل در حیطه مدیریت منابع انسانی
 • سنجش مدیریت دانش و فناوری های روز دنیا در سازمان از طریق تجزیه و تحلیل های پیشرفته
 • تعیین و تدوین استراتژی های سازمانی با بهره گیری از فرایند های کارآمد و منطبق با نیازهای سازمانی
 • افزایش راهکارهای خلاقیت، کارآفرینی و یادگیری سازمانی در نزد کارکنان
 • تهیه طرح های توجیهی اقتصادی، بانکی، سرمایه گذاری، صنعتی و اجتماعی با بهره گیری از نرم افزار کامفار
 • ارائه گواهینامه معتبر در زمینه طرح های آماری و پژوهشی
 • ارائه چندین نسخه کتاب نفیس به سازمان ها، ادارات، شرکت ها، کارخانجات، مراکز پزشکی و درمانی بعد از فرایند عارضه یابی و تحلیل اطلاعات
 • ارائه جلسات توجیهی قبل و بعد از اجرای طرح های آماری و پژوهشی