پرسشنامه ۲۱ آیتمی افسردگی بک

  • توضیحات
  • نظرات (0)
  • پرسشنامه 21 آیتمی افسردگی بک
  • پرسشنامه 21 آیتمی افسردگی بک

توضیحات

پرسشنامه 21 آیتمی افسردگی بک


 

» تعداد سوالات: 21 آیتم چهار گزینه ای.

» نقطه برش و بازه نمرات : مشخص شده است.

» طریقه نمره گذاری : دارد.

» روایی و پایایی: دارد.

» منبع : دارد.

» نوع فایل : Word

» هزینه : 3000 تومان

پرسشنامه 21 آیتمی افسردگی بک

به منظور اندازه­ گیری افسردگی از پرسشنامه بک (1991) استفاده  شده است، این پرسشنامه نسخه جدید یک پرسشنامه 21 آیتمی خود گزارشی برای سنجش شدت افسردگی در بزرگسالان و نوجوانان 13 سال به بالا است. این نسخه برای ارزشیابی نشانگان منطبق با ملاک‌های تشخیص اختلال افسردگی که انجمن روان پزشکی آمریکا در دفترچه راهنمایی تشخیصی آماری اختلالات روانی چاپ چهارم اراده داد کاربرد دارد و در طی 35 سال اخیر پذیرفته شده‌ترین ابزار شناسایی شدت افسردگی در بیمارانی بوده که تشخیص افسردگی بالینی را دریافت داشته‌اند. این پرسشنامه در مقیاس چهار گزینه‌ای (از صفر الی سه) نمره گذاری می‌شود، که نمره صفر نشان دهنده کمترین میزان افسردگی و نمره 63 نشان دهنده بیشترین میزان افسردگی است.

افسردگی

افسردگی: افسردگی سقوط غیرقابل توجیه تنود حیاتی است که این حالت در حیطه بدنی با خستگی دائم آشکار می‌شود، در حیطه شناختی به صورت پراکندگی دقت و مشکل کوشش فکری و در حیطه عاطفی به شکل حالتی مالیخولیایی که با هشیاری فرد نسبت به ناتوانمندی واکنش همراه است، آشکار می‌شود.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.


اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “پرسشنامه ۲۱ آیتمی افسردگی بک”

پرسشنامه 21 آیتمی افسردگی بک


 

» تعداد سوالات: 21 آیتم چهار گزینه ای.

» نقطه برش و بازه نمرات : مشخص شده است.

» طریقه نمره گذاری : دارد.

» روایی و پایایی: دارد.

» منبع : دارد.

» نوع فایل : Word

» هزینه : 3000 تومان

پرسشنامه 21 آیتمی افسردگی بک

به منظور اندازه­ گیری افسردگی از پرسشنامه بک (1991) استفاده  شده است، این پرسشنامه نسخه جدید یک پرسشنامه 21 آیتمی خود گزارشی برای سنجش شدت افسردگی در بزرگسالان و نوجوانان 13 سال به بالا است. این نسخه برای ارزشیابی نشانگان منطبق با ملاک‌های تشخیص اختلال افسردگی که انجمن روان پزشکی آمریکا در دفترچه راهنمایی تشخیصی آماری اختلالات روانی چاپ چهارم اراده داد کاربرد دارد و در طی 35 سال اخیر پذیرفته شده‌ترین ابزار شناسایی شدت افسردگی در بیمارانی بوده که تشخیص افسردگی بالینی را دریافت داشته‌اند. این پرسشنامه در مقیاس چهار گزینه‌ای (از صفر الی سه) نمره گذاری می‌شود، که نمره صفر نشان دهنده کمترین میزان افسردگی و نمره 63 نشان دهنده بیشترین میزان افسردگی است.

افسردگی

افسردگی: افسردگی سقوط غیرقابل توجیه تنود حیاتی است که این حالت در حیطه بدنی با خستگی دائم آشكار می‌شود، در حیطه شناختی به صورت پراكندگی دقت و مشكل كوشش فكری و در حیطه عاطفی به شكل حالتی مالیخولیایی كه با هشیاری فرد نسبت به ناتوانمندی واكنش همراه است، آشكار می‌شود.

پرسشنامه 21 آیتمی افسردگی بک


 

» تعداد سوالات: 21 آیتم چهار گزینه ای.

» نقطه برش و بازه نمرات : مشخص شده است.

» طریقه نمره گذاری : دارد.

» روایی و پایایی: دارد.

» منبع : دارد.

» نوع فایل : Word

» هزینه : 3000 تومان

پرسشنامه 21 آیتمی افسردگی بک

به منظور اندازه­ گیری افسردگی از پرسشنامه بک (1991) استفاده  شده است، این پرسشنامه نسخه جدید یک پرسشنامه 21 آیتمی خود گزارشی برای سنجش شدت افسردگی در بزرگسالان و نوجوانان 13 سال به بالا است. این نسخه برای ارزشیابی نشانگان منطبق با ملاک‌های تشخیص اختلال افسردگی که انجمن روان پزشکی آمریکا در دفترچه راهنمایی تشخیصی آماری اختلالات روانی چاپ چهارم اراده داد کاربرد دارد و در طی 35 سال اخیر پذیرفته شده‌ترین ابزار شناسایی شدت افسردگی در بیمارانی بوده که تشخیص افسردگی بالینی را دریافت داشته‌اند. این پرسشنامه در مقیاس چهار گزینه‌ای (از صفر الی سه) نمره گذاری می‌شود، که نمره صفر نشان دهنده کمترین میزان افسردگی و نمره 63 نشان دهنده بیشترین میزان افسردگی است.

افسردگی

افسردگی: افسردگی سقوط غیرقابل توجیه تنود حیاتی است که این حالت در حیطه بدنی با خستگی دائم آشكار می‌شود، در حیطه شناختی به صورت پراكندگی دقت و مشكل كوشش فكری و در حیطه عاطفی به شكل حالتی مالیخولیایی كه با هشیاری فرد نسبت به ناتوانمندی واكنش همراه است، آشكار می‌شود.