پرسشنامه تجربه مشتری

  • توضیحات
  • نظرات (0)
  • پرسشنامه تجربه مشتری (زارانتونلو و اشمیت، 2010)
  • پرسشنامه تجربه مشتری (زارانتونلو و اشمیت، 2010)

توضیحات

پرسشنامه تجربه مشتری (زارانتونلو و اشمیت، 2010) 

پرسشنامه تجربه مشتری (زارانتونلو و اشمیت، 2010) 

پرسشنامه تجربه مشتری

تعداد سؤالات : 12 سؤال

مؤلفه : دارد

طریقه نمره گذاری : دارد

منبع : دارد

نوع فایل : Word

هزینه : 5000 تومان

معرفی پرسشنامه تجربه مشتری

ابزار اندازه ­گیری تجربه مشتری، پرسشنامه زارانتونلو و اشمیت (2010) می‌باشد که دارای 12 سوال پنج گزینه­ ای است. طریقه نمره گذاری بدین صورت می‌باشد که گزینه کاملاً مخالفم=1، مخالفم=2، نظری ندارم=3، موافقم=4 و کاملاً موافقم=5 می‌باشند. این پرسشنامه دارای چهار بعد احساسی، عاطفی، خردمندی و رفتاری می‌باشد. این پرسشنامه مؤلفه دارد و دارای طریقه نمره گذاری ، بازه نمرات ، نقطه برش و منبع می باشد

تعریف مفهوم  تجربه مشتری 

تجربه مشتری به معنی شناخت حسی، فکری، عاطفی و رفتاری مشتری نسبت به محصولات و خدماتی می‌باشد. که می‌تواند در برگیرنده تجربه‌های مثبت و منفی باشد که این تجربیات سازنده تصمیم گیری‌های مصرف‌کننده هستند. این تجربیات خواه مثبت هستند که به مصرف‌کننده احساس خوبی مانند لذت، غرور و شادی می‌دهد و باعث به وجود آمدن احساسات مثبت و یا منفی می‌شود؛ که احساسات منفی از جمله ناامیدی، عصبانیت و ترس را در وجود مصرف‌کننده ایجاد می‌کنند.

مفهوم تجربه مشتری در اواسط دهه 80 میلادی زمانی که برای اولین بار (هولبر و کو هیرشمن به موضوع رویکرد تجربی جدید به رفتار مصرف‌کننده اشاره کردند. به نظر می‌آید که مفهوم تجربه مشتری یک درک مشترک میان متخصصان و محققان خدمات ایجاد کرده است (نیسلین و همکاران، 2006). تجربه مشتری به عنوان یک ابزار نوین در حوزه رقابت در ایجاد مزیت رقابتی، به خصوص در افق جدید اقتصاد تجربی عمل می‌نماید(پین و گیلمور، 1998).

به دلیل تمایز در نیازهای مشتریان و قدرت رقبا در ارائه خدمات و محصولات مشابه.، جنبه‌‌های تجربی محصولات و خدمات برای مشتریان از بیشترین اهمیت برخوردار است. (لی و لی، 2008).

تجربه مشتری، مجموعه‌ای از همه تعاملات مشتری با محصولات، خدمات و افرادی است که به یک سازمان با یک مارک خاص مربوط می‌شوند (جانفرسا، 1388).

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.


اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “پرسشنامه تجربه مشتری”

پرسشنامه تجربه مشتری (زارانتونلو و اشمیت، 2010) 

پرسشنامه تجربه مشتری (زارانتونلو و اشمیت، 2010) 

پرسشنامه تجربه مشتری

تعداد سؤالات : 12 سؤال

مؤلفه : دارد

طریقه نمره گذاری : دارد

منبع : دارد

نوع فایل : Word

هزینه : 5000 تومان

معرفی پرسشنامه تجربه مشتری

ابزار اندازه ­گيري تجربه مشتری، پرسشنامه زارانتونلو و اشمیت (2010) می‌باشد كه داراي 12 سوال پنج گزينه­ اي است. طريقه نمره گذاري بدين صورت مي‌باشد كه گزينه کاملاً مخالفم=1، مخالفم=2، نظری ندارم=3، موافقم=4 و کاملاً موافقم=5 مي‌باشند. اين پرسشنامه داراي چهار بعد احساسی، عاطفی، خردمندی و رفتاری می‌باشد. این پرسشنامه مؤلفه دارد و دارای طریقه نمره گذاری ، بازه نمرات ، نقطه برش و منبع می باشد

تعریف مفهوم  تجربه مشتری 

تجربه مشتری به معنی شناخت حسی، فکری، عاطفی و رفتاری مشتری نسبت به محصولات و خدماتی می‌باشد. که می‌تواند در برگیرنده تجربه‌های مثبت و منفی باشد که این تجربیات سازنده تصمیم گیری‌های مصرف‌کننده هستند. این تجربیات خواه مثبت هستند که به مصرف‌کننده احساس خوبی مانند لذت، غرور و شادی می‌دهد و باعث به وجود آمدن احساسات مثبت و یا منفی می‌شود؛ که احساسات منفی از جمله ناامیدی، عصبانیت و ترس را در وجود مصرف‌کننده ایجاد می‌کنند.

مفهوم تجربه مشتری در اواسط دهه 80 میلادی زمانی که برای اولین بار (هولبر و کو هیرشمن به موضوع رویکرد تجربی جدید به رفتار مصرف‌کننده اشاره کردند. به نظر می‌آید که مفهوم تجربه مشتری یک درک مشترک میان متخصصان و محققان خدمات ایجاد کرده است (نیسلین و همکاران، 2006). تجربه مشتری به عنوان یک ابزار نوین در حوزه رقابت در ایجاد مزیت رقابتی، به خصوص در افق جدید اقتصاد تجربی عمل می‌نماید(پین و گیلمور، 1998).

به دلیل تمایز در نیازهای مشتریان و قدرت رقبا در ارائه خدمات و محصولات مشابه.، جنبه‌‌های تجربی محصولات و خدمات برای مشتریان از بیشترین اهمیت برخوردار است. (لی و لی، 2008).

تجربه مشتری، مجموعه‌ای از همه تعاملات مشتری با محصولات، خدمات و افرادی است که به یک سازمان با یک مارک خاص مربوط می‌شوند (جانفرسا، 1388).

پرسشنامه تجربه مشتری (زارانتونلو و اشمیت، 2010) 

پرسشنامه تجربه مشتری (زارانتونلو و اشمیت، 2010) 

پرسشنامه تجربه مشتری

تعداد سؤالات : 12 سؤال

مؤلفه : دارد

طریقه نمره گذاری : دارد

منبع : دارد

نوع فایل : Word

هزینه : 5000 تومان

معرفی پرسشنامه تجربه مشتری

ابزار اندازه ­گيري تجربه مشتری، پرسشنامه زارانتونلو و اشمیت (2010) می‌باشد كه داراي 12 سوال پنج گزينه­ اي است. طريقه نمره گذاري بدين صورت مي‌باشد كه گزينه کاملاً مخالفم=1، مخالفم=2، نظری ندارم=3، موافقم=4 و کاملاً موافقم=5 مي‌باشند. اين پرسشنامه داراي چهار بعد احساسی، عاطفی، خردمندی و رفتاری می‌باشد. این پرسشنامه مؤلفه دارد و دارای طریقه نمره گذاری ، بازه نمرات ، نقطه برش و منبع می باشد

تعریف مفهوم  تجربه مشتری 

تجربه مشتری به معنی شناخت حسی، فکری، عاطفی و رفتاری مشتری نسبت به محصولات و خدماتی می‌باشد. که می‌تواند در برگیرنده تجربه‌های مثبت و منفی باشد که این تجربیات سازنده تصمیم گیری‌های مصرف‌کننده هستند. این تجربیات خواه مثبت هستند که به مصرف‌کننده احساس خوبی مانند لذت، غرور و شادی می‌دهد و باعث به وجود آمدن احساسات مثبت و یا منفی می‌شود؛ که احساسات منفی از جمله ناامیدی، عصبانیت و ترس را در وجود مصرف‌کننده ایجاد می‌کنند.

مفهوم تجربه مشتری در اواسط دهه 80 میلادی زمانی که برای اولین بار (هولبر و کو هیرشمن به موضوع رویکرد تجربی جدید به رفتار مصرف‌کننده اشاره کردند. به نظر می‌آید که مفهوم تجربه مشتری یک درک مشترک میان متخصصان و محققان خدمات ایجاد کرده است (نیسلین و همکاران، 2006). تجربه مشتری به عنوان یک ابزار نوین در حوزه رقابت در ایجاد مزیت رقابتی، به خصوص در افق جدید اقتصاد تجربی عمل می‌نماید(پین و گیلمور، 1998).

به دلیل تمایز در نیازهای مشتریان و قدرت رقبا در ارائه خدمات و محصولات مشابه.، جنبه‌‌های تجربی محصولات و خدمات برای مشتریان از بیشترین اهمیت برخوردار است. (لی و لی، 2008).

تجربه مشتری، مجموعه‌ای از همه تعاملات مشتری با محصولات، خدمات و افرادی است که به یک سازمان با یک مارک خاص مربوط می‌شوند (جانفرسا، 1388).