پرسشنامه اضطراب رقابتی

پرسشنامه اضطراب رقابتی

5,000 تومان

  • توضیحات

توضیحات

پرسشنامه اضطراب رقابتی

نام پرسشنامه:  پرسشنامه اضطراب رقابتی

پرسشنامه اضطراب رقابتی ، پرسشنامه اضطراب رقابتی بشارت و همکاران ، پرسشنامه اضطراب رقابتی بشارت و همکاران 1390 ، اضطراب رقابتی ، اضطراب ، رقابت ، پرسشنامه ، پرسشنامه بشارت و همکاران ، بشارت و همکاران 1390

تعداد سوالات: 15 سوال

مولفه دارد

پایایی دارد.

منبع دارد.

قیمت 5000 تومان

اضطراب رقابتی واکنش اضطرابی است که در موقعیت خاص رقابتی تولید می‌شود این اضطراب در واقع شامل، اضطراب حالتی و صفتی رقابتی است. اضطراب صفتی رقابتی، را تمایل به درک رقابت به مثابه عاملی تهدید کننده می‌باشد که پاسخ به این موقعیت‌ها با احساس نگرانی یا تنش همراه است در حالی که واکنش اضطرابی که در موقعیت خاص رقابتی تولید‌‌‌‌ می‌شود، اضطراب حالتی رقابتی نام دارد.

به قول آیودن قرن بیستم به عنوان عصر اضطراب لقب گرفته است. هر چند که ترس، اضطراب و سایر هیجانات از زمان پیدایش انسان با وی همراه بوده و در واقع به قدمت خود بشر‌‌‌‌ می‌باشد. اضطراب به عنوان یکی از شایع‌ترین نمونه‌‌های هیجان است که اغلب گریبانگیر ورزشکاران به خصوص در هنگام مسابقات ورزشی‌‌‌‌ می‌شود و مداومت آن باعث افزایش تنش‌‌های عضلانی و کاهش عملکرد‌‌‌‌ می‌گردد از این رو نقش آن در ورزش و رقابت‌‌های بسیار مهم، قابل توجه است. مسابقات قهرمانی یکی از بزرگترین و مهمترین رویدادهای ورزشی است. اینک میلیون‌‌‌ها نفر از مردم سراسر جهان ورزش را به عنوان وسیله‌‌‌ای برای گریز از تأثیرات سستی‌‌آور زندگی ماشینی نوین برگزیده‌‌‌اند، تا به وسیله آن قادر گردند که در خود تحرک، نشاط و سرزندگی پیوسته‌‌‌ای به وجود آورده و در نتیجه قادر شوند که در زمینه اجرای وظایف و امور فردی و اجتماعی خود با تلاش سالم و افزون‌‌‌‌تر به پیش گام نهند.