پرسشنامه های روانشناسی

 • پرسشنامه ۲۱ آیتمی افسردگی بک

  پرسشنامه 21 آیتمی افسردگی بک


   

  » تعداد سوالات: 21 آیتم چهار گزینه ای.

  » نقطه برش و بازه نمرات : مشخص شده است.

  » طریقه نمره گذاری : دارد.

  » روایی و پایایی: دارد.

  » منبع : دارد.

  » نوع فایل : Word

  » هزینه : 3000 تومان

  پرسشنامه 21 آیتمی افسردگی بک

  به منظور اندازه­ گیری افسردگی از پرسشنامه بک (1991) استفاده  شده است، این پرسشنامه نسخه جدید یک پرسشنامه 21 آیتمی خود گزارشی برای سنجش شدت افسردگی در بزرگسالان و نوجوانان 13 سال به بالا است. این نسخه برای ارزشیابی نشانگان منطبق با ملاک‌های تشخیص اختلال افسردگی که انجمن روان پزشکی آمریکا در دفترچه راهنمایی تشخیصی آماری اختلالات روانی چاپ چهارم اراده داد کاربرد دارد و در طی 35 سال اخیر پذیرفته شده‌ترین ابزار شناسایی شدت افسردگی در بیمارانی بوده که تشخیص افسردگی بالینی را دریافت داشته‌اند. این پرسشنامه در مقیاس چهار گزینه‌ای (از صفر الی سه) نمره گذاری می‌شود، که نمره صفر نشان دهنده کمترین میزان افسردگی و نمره 63 نشان دهنده بیشترین میزان افسردگی است.

  افسردگی

  افسردگی: افسردگی سقوط غیرقابل توجیه تنود حیاتی است که این حالت در حیطه بدنی با خستگی دائم آشكار می‌شود، در حیطه شناختی به صورت پراكندگی دقت و مشكل كوشش فكری و در حیطه عاطفی به شكل حالتی مالیخولیایی كه با هشیاری فرد نسبت به ناتوانمندی واكنش همراه است، آشكار می‌شود.

  3,000 تومان
 • پرسشنامه احساس شرم

  پرسشنامه احساس شرم


  » تعداد سوالات: 8 سوال پنج گزینه ای دارد.

  » نقطه برش و بازه نمرات : مشخص شده است.

  » طریقه نمره گذاری : دارد.

  » مولفه(بعد) : دارد.

  » پایایی: دارد.

  » منبع : دارد.

  » نوع فایل : Word

  » هزینه : 5000 تومان

  پرسشنامه احساس شرم

  ابزار اندازه‌‌گیری احساس شرم در مقیاس کوهن، وولف، پنتر و اینسکو (2011)‌‌‌‌‌ بوده که دارای 8 گویه است. در این مقیاس سناریوهایی در مورد موقعیت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی که افراد در زندگی روزمره با آن‌‌‌‌‌‌‌‌ها مواجه‌‌‌‌‌ می‌شوند و واکنش‌‌‌‌‌های آن‌‌‌‌‌‌‌‌ها به این موقعیت‌‌‌‌‌‌‌‌ها ارائه‌‌‌‌‌ می‌شود. سپس از شرکت کنندگان خواسته‌‌‌‌‌ می‌شود خود را در آن موقعیت تصور کرده و میزان احتمال واکنش خود را در این شرایط بر روی یک مقیاس پنج درجه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای (اصلاً=1 تا خیلی‌زیاد=5) مشخص کنند. تحلیل عامل توسط سازندگان مقیاس نشان‌‌‌‌‌ می‌دهد که احساس شرم متشکل از دو زیر مقیاس‌‌‌‌‌های  است. نمره 24 نقطه برش پرسشنامه است که نمرات کمتر از 24 نشان‌دهنده احساس شرم پائین و نمرات بیشتر از 24 نشان‌دهنده احساس شرم بالا است.

  احساس شرم

  طی دهه گذشته اقبال و توجه به مطالعه و بررسی هیجانات خودآگاه از جمله دو هیجان شرم و گناه افزایش یافته است. احساس شرم و احساس گناه از جمله هیجانات خودآگاه اخلاقی هستند که پس از یک خطای اخلاقی رخ می‌دهند و در سطوح فردی و ارتباطی، کارکرد ویژه‌ای دارند. از آنجا که در احساس شرم و گناه (خود) درگیر ارزیابی است؛ شرم و گناه هیجاناتی خودآگاه هستند و از آن جهت که این هیجانات در پرورش رفتار اخلاقی نقش مهمی بر عهده دارند، در زمره هیجانات اخلاقی قرار می‌گیرند . هیجانات اخلاقی آن دسته از هیجانات هستند که در رابطه با امر اخلاقی تعریف می‌شوند. به دیگر سخن، این هیجانات به بهزیستی و علاقه به سایرین مربوط می‌شوند. در روابط اجتماعی ریشه دارند، بر ارزشیابی‌ها و قضاوت‌های دو سویه از خود و دیگران مبتنی هستند و تنظیم‌کننده رفتار اخلاقی و نیز شکل دهندة نشانگان روان شناختی هستند.

  احساس شرم: هیجان اخلاقی است که پس از یک خطای اخلاقی یا بعد از تظاهرات ناشایستگی بروز‌‌‌‌‌ می‌کند. در واقع احساس شرم بیانگر نوعی حالت شخصی است که نشان دهنده‌‌‌‌‌‌‌‌‌ بی‌کفایتی، بدبودن و حس حقارت نسبت به دیگران است.

  5,000 تومان
 • پرسشنامه اختلال اضطرابی وسواس

  پرسشنامه اختلال اضطرابی وسواس


   

  » تعداد سوالات: 44 سوال هفت گزینه ای دارد.

  » نقطه برش و بازه نمرات : مشخص شده است.

  » طریقه نمره گذاری : دارد.

  » روایی و پایایی: دارد.

  » منبع : دارد.

  » نوع فایل : Word

  » هزینه : 5000 تومان

  پرسشنامه اختلال اضطرابی وسواس

  متغير اختلال اضطرابی وسواس، توسط تعدادي سوال در پرسشنامه OBQ-44 مشخص گردید. به‌طوري كه مجموعاً شامل 44 سوال هفت گزينه‌اي است که ابعاد بیماری‌زایی را در حیطه شناخت در بیماران مبتلا به وسواس فکری ـ عملی مورد ارزیابی قرار می‌دهد. از پاسخ دهنده درخواست می‌شود، میزان موافقت یا مخالفت خود را با هر کدام از گزینه‌ها که روی مقیاس یک تا هفت رتبه‌بندی شده است، اعلام کند. طریقه نمره گذاری این پرسشنامه براساس طیف لیکرت هفت درجه ای (کاملاً مخالفم=1، تاحدودی مخالفم=2، کمی مخالفم=3، نه موافقم و نه مخالفم=4، کمی موافقم=5، تاحدودی موافقم=6 و کاملاً موافقم=7) است. نمره 176 نقطه برش پرسشنامه بوده که نمرات بیشتر از 176 نشان‌دهنده وسواس بالا و نمرات کمتر از 176 نشان‌دهنده وسواس پائین است. 

  تعاریف مفهومی: اختلال اضطرابی وسواس

  اختلالات اضطرابی: اضطراب یک هیجان عادی‌‌ می‌باشد و همه انسان‌‌‌ها آن را تجربه‌‌ می‌کنند و عبارتست از یک احساس ناخوشایند ذهنی به صورت بیم، ناراحتی، تنش و دلواپسی مبهم که با یک یا چند علامت جسمی مثل احساس خالی شدن سردل، تنگی قفسه سینه، تپش قلب، تعریق، سردرد و بی قراری همراه است. اختلالات اضطرابی به دو دسته طبیعی (در موقع حادثه ایجاد شده و بارفع عامل اضطراب انگیز رفع‌‌ می‌شود مثل موقع امتحان) و غیرطبیعی (فرد بدون دلیل و مدام اضطراب دارد) تقسیم‌‌ می‌شود. اختلالات اضطرابی شایع ترین اختلالات روانی است و گروهی از اختلالات را در بر‌‌ می‌گیرد که خصوصیات اصلی آنها علائم روانی و فیزیکی اضطراب را شامل‌‌ می‌شود.

  وسواس: وسواس اختلال اضطرابی مزمن است که با اشتغال ذهنی مفرط درمورد نظم و ترتیب و امور جزئی و همچنین کمال‌طلبی همراه است، تا حدی که به از دست دادن انعطاف‌پذیری، صراحت و کارایی می‌انجامد.

   

  5,000 تومان
 • پرسشنامه اختلال کم توجهی-بیش فعالی

  پرسشنامه اختلال کم توجهی-بیش فعالی


  » تعداد سوالات : 35 سوال چهارگزینه ای دارد.

  » نقطه برش و بازه نمرات : مشخص شده است.

  » سوالات معکوس: مشخص شده است.

  » طریقه نمره گذاری : دارد.

  » مولفه(بُعد) : دارد.

  » پایایی : دارد.

  » منبع : دارد.

  » نوع فایل : Word

  » هزینه : 3000 تومان

  پرسشنامه اختلال کم توجهی-بیش فعالی

  ابزار اندازه‌‌‌گیری متغیر اختلال کم توجهی-بیش فعالی(ADHD)، پرسشنامه 35 سوالی سواری (1391) می‌باشد. این پرسشنامه براساس طیف چهار درجه‌ای لیکرت‌ می‌باشد، به طوری که گزینه ها از هرگز=1 تا همیشه=4 است. طریقه نمره گذاری تعدادی از سوالات معکوس است. این پرسشنامه دارای پنج زیرمقیاس می‌باشد. نمره 5/87 نقطه برش پرسشنامه مي‌باشد که نمرات بیشتر از آن نشان‌دهنده علائم بالینی ADHD و نمرات کمتر از آن نشان‌دهنده علائم بالینی ADHD است. (چنانچه اگر نمرات کودکان از نظر والدین مابین صفر تا 35 باشد، نشان‌دهنده سالم بودن کودک است و نمره 35 الی 140 بیان‌ می‌کند که کودک بیش‌فعالی دارد).

  اختلال کم توجهی-بیش فعالی(ADHD)

  امروزه بر اساس ملاک‌های چهارمین ویرایش تجدیدنظر شده راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی تشخیص اختلال نارسایی توجه/بیش فعالی زمانی مقرر می‌شود که الگوی ثابتی از عدم توجه و یا بیش‌فعالی و رفتارهای تکانشی که شدیدتر و شایع‌تر از آن است که معمولاً در کودکان با سطح رشد مشابه دیده می‌شود به مدت حداقل شش ماه در کودک دیده شود، برای مطرح کردن این تشخیص باید برخی از علائم بیش‌فعالانه، تکانشی یا بی‌توجهی منجر به اختلال، قبل از 7 سالگی ظاهر شود، اختلال حداقل در دو زمینه وجود داشته باشد و عملکرد فرد با توجه به میزان رشد در زمینه‌های اجتماعی، تحصیلی یا شغلی مختل شده باشد.

   ADHD: اولین توصیف بالینی مربوط به نابهنجاری در کنترل اخلاقی‌ می‌باشد. اختلال بيش‌فعالي و نقص‌توجه ناشی از بدکار کردی و یا آسیب جزئی مغز است اما به تدریج اصطلاح آسیب جزئی مغز منسوخ شد و به جای آن، آنچه که بیشتر مد نظر قرار گرفت بیش‌فعالی در کودکان مطرح شد. اختلال بیش‌فعالی شامل ویژگی‌هایی مثل بیش‌فعالی، بی‌قراری، حواس‌پرتی و دامنه محدود توجه‌می‌باشد.

  3,000 تومان
 • پرسشنامه ادراک شایستگی

  پرسشنامه ادراک شایستگی

  پرسشنامه ادراک شایستگی هارتر  1982

  تعداد سوالات : 20سوالی دو گزینه ای

  طریقه نمره گذاری : دارد

  سؤالات معکوس: دارد

  پایایی : دارد

  نوع فایل : WORD

  منبع : دارد

  هزینه :5000 تومان

  تعریف مفهوم ادراک شایستگی

  شایستگی را می‌توان در سه سطح فردی، سازمانی و راهبردی از یکدیگر متمایز کرد. در سطح فردی، شایستگی شامل دانش و مهارت‌های بالقوه، ظرفیت‌ها (قابلیت‌ها) و صلاحیت‌های کارکنان است. در سطح سازمانی، شایستگی شامل روش ویژه‌ای در ترکیب منابع گوناگون سازمان با یکدیگر است. به‌عبارت دیگر، شایستگی شامل ترکیب متقابل دانش و مهارت‌های کارکنان یا دیگر منابع سازمان، مانند دانش سیستم‌ها، امور جاری، رویه‌ها و تولیدات فنّاورانه است. درسطح راهبردی، شایستگی شامل ایجاد و حفظ برتری رقابت آمیز، از راه ترکیب خاصی از دانش، مهارت‌ ها، ساختار ها، راهبردها و فرآیندهاست

  ادراک‌شایستگی مجموعه پیچیده‌ای است از احساسات، نگرش‌ها و ادراکات آگاهانه و نا آگاهانه است که فرد در مورد ارزش، نقش و حالات جسمانی و روحی خود دارد.

  معرفی پرسشنامه ادراک شایستگی

  پرسشنامه ادراک شایستگی براساس نمودار خود ادراکی هارتر (1982) تهیه شده است. این پرسشنامه شامل 20 سوال دو گزینه‌‌ای بوده که دو گزینه است. همچنین طریقه نمره‌ گذاری معکوس می باشد. دارای بازه نمرات است که نمره کمتر از نقطه برش نشان‌دهنده ادراک شایستگی پائین و نمره بیشتر از نقطه برش باز گو‌ کننده ادراک شایستگی بالا است. ميزان اعتبار و پايايي پرسشنامه ‌‌هارتر، توسط پژوهش ‌هارتر (1982) بررسی شد و پرسشنامه دارای پایایی می باشد.

  5,000 تومان
 • پرسشنامه ‌اضطراب ‌امتحان

  پرسشنامه ‌اضطراب ‌امتحان

  عنوان پرسشنامه : پرسشنامه ‌اضطراب ‌امتحان

  پرسشنامه ‌اضطراب ‌امتحان، ابوالقاسمی (‌1374)

  تعداد سؤالات : 25سؤال پنج گزینه ای دارد.

  بازه نمرات و نقطه برش : مشخص شده است.

  طریقه نمره گذاری : دارد.

  پایایی : دارد.

  منبع : دارد.

  نوع فایل : Word

  هزینه : 3000 تومان

  پرسشنامه ‌اضطراب ‌امتحان

  پرسشنامه ‌اضطراب ‌امتحان ابوالقاسمی (‌1374) ‌مشتمل ‌بر ‌25 ‌ماده ‌است ‌که ‌آزمودنی ‌بر ‌اساس ‌یک ‌مقیاس ‌پنج ‌گزینه­ ا ی ‌(خیلی ‌کم=1 تا خیلی ‌زیاد=5 ‌) ‌به ‌آن ‌پاسخ ‌می­گوید.

  اضطراب ‌امتحان

  اضطراب امتحان عبارت از نگرانی فرد در مورد عملکرد (انتظار شکست)، استعداد و توانایی خویش (افکار مربوط به خود کم‌انگاری) به هنگام امتحان و موقعیت‌های ارزیابی می‌باشد. و به عنوان شكلي از اضطراب حالت، يعني اضطراب وابسته به موقعيت. اضطراب امتحان با پیشرفت تحصیلی رابطه دارد و اثرات زیانباری بر میزان توجه و هیجان و کیفیت یادگیری دارد.

  اضطراب امتحان، ناشی از یک ارزیابی شناختی و خودسنجی افراد، که فقط بخش کوچکی از ارزیابی گسترده تری را نشان می‌دهد.‌‌ دانش‌آموزان مضطرب، ارزیابی‌های شناختی وسیع تری از خود دارند و اضطراب امتحان آن‌ها بخش اندکی از اضطرابی است که در کل محیط آموزشگاه تجربه میکنند.

  3,000 تومان
 • پرسشنامه افسردگی بک – فرم کوتاه

  فرم کوتاه پرسشنامه افسردگی بک


   

  » تعداد سوالات: 13 سوال چهار گزینه ای.

  » نقطه برش و بازه نمرات : مشخص شده است.

  » مولفه(بُعد) : دارد.

  » طریقه نمره گذاری : دارد.

  » منبع : دارد.

  » روایی و پایایی: دارد.

  » نوع فایل : Word

  » هزینه : 3000 تومان

  فرم کوتاه پرسشنامه افسردگی بک

  به منظور اندازه­ گیری متغیر افسردگی  از پرسشنامه بک (1991) استفاده  شده است، این پرسشنامه نسخه جدید بک پرسشنامه 13 آیتمی خود گزارشی برای سنجش شدت افسردگی در بزرگسالان و نوجوانان 13 سال به بالا است. اين پرسشنامه نشانه هاي خاص افسردگي را بيان مي كنند. هر گزاره اين پرسشنامه شامل يك مقياس چهارگويه ای است كه دامنة آن از 0 تا 3 مرتب شده است، نمره صفر نشان دهنده کمترین میزان افسردگی و نمره 4 نشان دهنده بیشترین میزان افسردگی است.

  این نسخه برای ارزشیابی نشانگان منطبق با ملاک‌های تشخیص اختلال افسردگی که انجمن روان پزشکی آمریکا در دفترچه راهنمایی تشخیصی آماری اختلالات روانی چاپ چهارم اراده داد کاربرد دارد و در طی 35 سال اخیر پذیرفته شده‌ترین ابزار شناسایی شدت افسردگی در بیمارانی بوده که تشخیص افسردگی بالینی را دریافت داشته‌اند. این پرسشنامه توسط فولکر، شوچوک و نیدره (1987) به سه عامل ذیل دسته بندی شده است BDI.برای اندازه گيری در زمينه های مختلف نشانه شناسی افسردگی مانند افسردگی عاطفی، شناختی، انگيزشی و فيزيولوژيكی تدوين شده است.

  افسردگی

  افسردگی: افسردگی، نشانگانی است كه تحت سلطه خلق افسرده است و بر اساس بیان لفظی یا غیر لفظی عواطف غمگین، اضطرابی و یا حالت‌های برانگیختگی نشان داده می‌شود، افسردگی، مسئله‌ای روانی است که در آن شخص به گونه‌ای پایدار ناراحتی عمیق، مداوم و علاقه کاسته شده‌ای را در تمام فعالیت‌‌‌‌‌ها برای دوره‌ای حداقل دو هفته‌ای تجربه می‌کند. افراد مبتلا به افسردگی احساس می‌کنند در هم کوفته و سردر گم هستند. زندگی این افراد به علت اختلالی که در کار و خانواده‌‌‌‌‌‌‌‌شان ایجاد می‌گردد به آشوب کشیده می‌شود. فرد مبتلا خسته و بی‌رمق است و کند شدن حرکات جسمانی را تجربه می‌کند. 

  5,000 تومان
 • پرسشنامه امیدواری

  پرسشنامه امیدواری


  » تعداد سوالات: 12 سوال 4 گزینه ای دارد.

  » نقطه برش و بازه نمرات : مشخص شده است.

  » طریقه نمره گذاری : دارد.

  » روایی و پایایی: دارد.

  » منبع : دارد.

  » نوع فایل : Word

  » هزینه : 3000 تومان

  پرسشنامه امیدواری

  در متغير امیدواری، توسط پرسشنامه اشنایدر و لوپز (2007) ‌که مشتمل ‌بر ‌12 ‌ماده ‌چهار ‌گزینه ­ای ‌است، سنجیده ‌شده است که مشتمل ‌بر ‌12 ‌ماده ‌است ‌که ‌آزمودنی ‌بر ‌اساس ‌یک ‌مقیاس ‌چهار ‌گزینه­ ای ‌(کاملاً غلط=1 تا کاملاً درست=4‌) ‌به ‌آن ‌پاسخ ‌می‌گوید. از طرفی 4 تا از سوالات انحرافی بوده و بنابراین نمره‌‌‌ای به آنها تعلق‌ نمی‌گیرد و نمرات آنان برای سنجش امیدواری محسوب نمی‌شوند. نقطه برش پرسشنامه، نمره 20 است که نمره بیشتر از 20 نشان‌دهنده امیدواری بالا و نمره کمتر از 20 بازگو‌کننده امیدواری پائین است. 

  امیدواری

  امید شامل ادراکات شخص درباره‌ی توانایی‌هایش برای تعیین اهداف روشن، تدوین طرح‌هایی برای رسیدن به این اهداف (مسیرهای تفکر)، یافتن و حفظ انرژی و انگیزش مورد نیاز برای رفتن به دنبال آن اهداف و پیگیری آن‌ها (عامل تفکر) است. اهداف شامل هر چیزی می‌شود که درمانجویان خواهان تجربه کردن، پدید آوردن، به دست آوردن و تحقق آن باشند؛ بنابراین ممکن است اهدافی عمده و دراز مدت یا کوچک و کوتاه مدت داشته باشید. برای دستیابی درمانجویان به اهدافشان هم مسیرهای تفکر و هم عاملیت تفکر لازم و ضروری است.

  امیدواری شامل ادراکات شخص درباره‌ی توانایی‌هایش برای تعیین اهداف روشن، تدوین طرح‌هایی برای رسیدن به این اهداف (مسیرهای تفکر)، یافتن و حفظ انرژی و انگیزش مورد نیاز برای رفتن به دنبال آن اهداف و پیگیری آن‌ها (عامل تفکر) است.

  3,000 تومان
 • پرسشنامه انعطاف‌ پذیری شناختی

  پرسشنامه انعطاف‌‌‌‌ پذیری شناختی

  عنوان پرسشنامه : پرسشنامه انعطاف‌‌‌‌ پذیری شناختی

  پرسشنامه انعطاف‌‌‌‌ پذیری شناختی، دنیس و وندر وال 2010 (CFI)

  تعداد سؤالات : 20سؤال هفت گزینه ای دارد.

  مولفه: دارد.

  طریقه نمره گذاری : دارد.

  سوالات معکوس : مشخص شده است.

  بازه نمرات و نقطه برش : مشخص شده است.

  پایایی : دارد.

  منبع : دارد.

  نوع فایل : Word

  هزینه : 5000 تومان

  پرسشنامه انعطاف‌‌‌‌ پذیری شناختی

  پرسشنامه انعطاف پذیری شناختی (CFI) توسط دنای و ونادروال در سال 2010 ساخته شده است. دارای 20 سوال هفت گزینه ای می باشد، که بر اساس طیف لیکرت نمره گذاری شده است و گزینه های آن از بسیار مخالفم=1 تا بسیار موافقم=7 می باشد و دارای سه مولفه است.

  انعطاف‌‌‌‌ پذیری شناختی

  این پرسشنامه برای ارزیابی میزان پیشرفت فرد در کار بالینی و غیربالینی و برای ارزیابی میزان پیشرفت فرد  در ایجاد تفکر انعطاف پذیر در درمان شناختی ـ رفتار افسردگی و سایر بیماری های روانی به کار می رود.

  5,000 تومان
 • پرسشنامه باورهای انگیزشی

  پرسشنامه باورهای انگیزشی

  پرسشنامه باورهای انگیزشی پنتریچ و همکاران (1991)

  تعداد سؤالات : 25 سؤال طیف پنج درجه ای لیکرت

  مولفه : دارد

  طریقه نمره گذاری : دارد

  پایایی : دارد

  روایی : دارد

  منبع : دارد

  نوع فایل : Word

  هزینه 5000 تومان

  معرفی پرسشنامه باورهای انگیزشی

  پرسشنامه باورهای انگیزشی: به منظور سنجش باورهای انگیزشی از پرسشنامهپرسشنامه باورهای انگیزشی پنتریچ و همکاران (1991) استفادهمی شود. اين آزمون، شامل 25 سوال پنج گزينه‌اي است که طریقه نمره گذاری این پرسشنامه براساس طیف لیکرت پنج درجه‌ای (کاملاً مخالفم=1، مخالفم=2، نظری ندارم=3، موافقم=4 و کاملاً موافقم=5)‌‌‌‌ می‌باشد. این پرسشنامه دارای چهار بعد  می‌باشد. بازه نمرات این پرسشنامه بین 25 الی 125 می‌باشد که نمره 75 نقطه برش پرسشنامه است که نمرات بیشتر از آن نشان‌دهنده باورهای انگیزشی بالا و نمرات پائین‌تر از آن نشان‌دهنده باورهای انگیزشی پائین می‌باشد. ضريب پايايي آزمون مذكور طی پژوهش چماله و لطیفیان (1391) برای بدست آمده است و روایی آن نیز محاسبه شده است.

  تعریف باورهای معرفت شناختی

  منظور از باورهای انگیزشی دسته‌ای از معیارهای شخصی و اجتماعی است که افراد برای انجام دادن یا پرهیز کردن از یک عمل به آن‌ها مراجعه می‌کنند. این معیارهای انگیزشی به دنبال تائید یا عدم تائید رفتار به وسیله اشخاص مهم زندگی شکل می‌گیرد. باورهای انگیزشی شامل سه مولفه خودکارآمدی، ارزشگذاری درونی و اضطراب امتحان است

   

  5,000 تومان
 • پرسشنامه باورهای معرفت‌شناختی شومر

  پرسشنامه باورهای معرفت‌شناختی شومر

  پرسشنامه باورهای معرفت‌شناختی شومر (1990)

  تعداد سؤالات : 40 سؤال طیف پنج درجه ای لیکرت

  مؤلفه : دارد

  طریقه نمره گذاری : دارد

  روایی و پایایی : دارد

  منبع : دارد

  نوع فایل : Word

  هزینه : 5000 تومان

  معرفی پرسشنامه باورهای معرفت‌شناختی شومر 

  پرسشنامه باورهای معرفت‌شناختی: برای سنجش باورهای‌‌‌‌ معرفت‌شناختی از ابزار اندازه‌‌‌‌‌گیری پرسشنامه شومر (1990) استفاده می شود. آزمون مذكور داراي 40 سوال پنج گزينه‌اي مي‌باشد كه به صورت طیف لیکرت رتبه‌‌‌‌بندی شده است. این پرسشنامه شامل پنج خرده می‌باشد. بازه نمرات این پرسشنامه بین 40 الی 200 است که نمره 120 نقطه برش پرسشنامه است که نمرات کمتر از آن نشان دهنده باورهای‌‌‌‌‌ معرفت‌شناختی پائین و نمرات بیشتر از آن نشان دهنده باورهای‌‌‌‌‌ معرفت‌شناختی بالا است. شومر و همکاران ضریب پایایی این پرسشنامه گزارش نمودند  میزان روایی این پرسشنامه در پژوهش شومر و همکاران ، با روش تحلیل عاملی تائیدی محاسبه شده است.

   

  تعریف مفهومی پرسشنامه باورهای معرفت‌شناختی شومر 

  شومر (1990) نظام باورها درباره چگونگی کسب دانش را باورهای‌‌‌‌ معرفت‌شناختی تعریف کرده است و آن را دارای 5 بعد می‌داند که عبارتند از: توانایی ذاتی، ساده بودن دانش، یادگیری سریع، ثبات دانش و توانایی وقوف بر همه چیز یا همه دانی.

  (شومر) (1994) به بررسی رابطه باورهای‌‌‌‌‌ معرفت‌شناختی با جنبه‌های متعدد فراگیری پرداخت. او افزون بر توجیه استدلال و نظارت بر درک، به جنبه‌های دیگر مرتبط با باورهای‌‌‌‌‌ معرفت‌شناختی علاقمند شد. وی فرض کرد باورهای‌‌‌‌‌ معرفت‌شناختی نظامی از باورهای کم و بیش مستقل از یکدیگرند. به اعتقاد وی با مد نظر قرار دادن نظام، می‌توان بیش از یک باور را مد نظر قرار داد و می‌توان ادعا کرد که شخص ممکن است در برخی باورها و نه به اجبار در تمامی آن ها، فرهیخته شود.

  5,000 تومان
 • پرسشنامه بخشش

  پرسشنامه بخشش


  » تعداد سوالات : 25 سوال چهار گزینه ای دارد.

  » نقطه برش و بازه نمرات : مشخص شده است.

  » سوالات معکوس : مشخص شده است.

  » طریقه نمره گذاری : دارد.

  » مولفه(بُعد) : دارد.

  » پایایی : دارد.

  » منبع : دارد.

  » نوع فایل : Word

  » هزینه : 3000 تومان

  پرسشنامه بخشش

  به منظور اندازه‌گيري بخشش از پرسشنامه بخشش احتشام زاده و همکاران (1389) استفاده شده است که این پرسشنامه مشتمل بر 25 سوال 4 گزینه‌‌‌‌ای می‌باشد که بر اساس طیف لیکرت(هرگز=1 تا  همیشه=4) نمره گذاری شده است، البته نمره گذاری برای تعدادی از سوالات به شکل معکوس انجام شده است. نمره 5/62 نقطه برش پرسشنامه است که نمرات بیشتر از آن نشان‌دهنده میزان بخشش بالا و در واقع کسب نمره بالاتر در این مقیاس نشان دهنده توانایی بالا برای بخشش خطاهای دیگران است و نمرات کمتر از آن نشان‌دهنده میزان بخشش پائین است. همچنین این پرسشنامه دارای سه زیر مقیاس می‌باشد.

  بخشش

  در تعریف و مفهوم‌سازی بخشش، اختلاف نظر وجود دارد و تعریف‌های متفاوتی از آن ارائه شده است. فرآیند کاهش خشم، کاهش نارضایتی یا تنفر از دیگران، آزادی از قضاوت و ادراک‌های گذشته، آزادی از پاسخ‌های آموخته و عادی نسبت به موقعیت‌ها، و تلاش برای التیام زخم‌های گذشته از جمله تعریف‌های ارائه شده‌اند. بیشتر پژوهشگران بخشش را نوعی رفتار انطباقی می‌دانند که نداشتن آن به فشار روانی و آسیب و داشتن آن به سلامت مربوط می ­شود. بخشش را نباید با مصالحه، عفو قانونی، چشم پوشی و فراموشی اشتباه گرفت.

  بخشش مجموعه‌‌‌‌ای از تغییرات انگیزیشی در فرد آسیب دیده است که در آن انگیزه انتقام جویی نسبت به فرد آسیب‌رسان و اجتناب از او کم می‌شود و فرد آسیب‌دیده از روی حسن نیت، انگیزه خود را برای مصالحه با فرد آسیب‌رسان افزایش می‌دهد. بخشش فقط کاهش انگیزه‌‌های منفی نسبت به فرد آسیب‌رسان و خاطی نیست، بلکه یک نگرش خیرخواهانه واقعی نسبت به آسیب‌رسان به عنوان یک انسان است. همین بعد خیرخواهانه بخشش است که بخشودگی را به عنوان یک سازه در روان‌شناسی مثبت گرا قرار می‌دهد.

  3,000 تومان